Genom detta ansökningsformulär kan du ansöka om möjligheten att få dela TV-soffa med antingen Maria, Lars eller Slobo & Andrej. Fyll i formuläret nedan.

Namn *


Telefonnummer *

E-post *

Adress *
Berätta kort om dig själv *

Vem ansöker du om att få dela TV-soffa med? *

Berätta varför du vill dela TV-soffa med den personen *

Godkänn ansökan *

Jag godkänner att ovan lämnade uppgifter kommer att sparas i en deltagardatabas utformad för TV-soffan och Strix Television AB (Frihamnsvägen 28, 115 99 Stockholm, Tel 08 522 595 00, org nr: 556345-5624). Uppgifterna kommer att behandlas av Strix Television AB och dessa uppgifter kan komma att lämnas vidare till TV4. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Strix Television få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.